Boeing 737 simulator Hoofddorp

Boeing 737 simulator Hoofddorp

€ 119

60 minutes

Fly in a Boeing 737-800 simulator under the guidance of an experienced instructor.

Specifications

Nederlands English
This experience is available in these languages.
Persons 1 - 4
All year
Only available during in its season. Please check the validity of your voucher.
Age From 12 on
Flying lesson
How you participate: is it a flying lesson or do you fly along.
Block Time
Indicates whether the time periods listed are block times or flight times. Flight time is the time in the air. Block time means from engine on to engine off, thus including taxiing.
2 years
How long the voucher is valid after issue. Dit geldt alleen voor nieuwe bonnen.
Compare

Prices

60 minutes € 119
90 minutes € 159
120 minutes € 209
3 hours € 309
4 hours € 399
Cost Boeing 737 simulator Hoofddorp

Remarks

 • The selected time is the flight time in the simulator. The theoretical part and the discussion afterwards are added.
 • The flying lesson is for 1 or 2 persons. You may also take 1 or 2 passengers. You can swap pilots during the flight. Book a minimum of 30 minutes per person for sufficient flight time per pupil
 • Taking this flying lesson is possible from the age of 12. For younger children is too complex and therefore less fun
 • This lesson can also be given in English
 • We also offer training courses, for example in preparation for your grading
 • At this location, it is not allowed to take photos or videos yourself. This is possible at the other locations

Availability

Annual agenda

Location

 • Hoofddorp

Reviews

4.5

out of 5

23 reviews

4.5 out of 5

23 reviews

5 stars
17
4 stars
3
3 stars
1
2 stars
2
1 star
0
Peter
Mijdrecht

· February 2023

Erg leuk om in de simulator te vliegen. Enthousiaste ontvangst door Pim en Ruben. Veel uitleg en op een fijne manier een hoop geleerd over hoe het er in de cockpit aan toe gaat.

 • Interessant. Leuke ontvangst.
 • Geen

Very fun to fly in the simulator. Enthusiastic reception by Pim and Ruben. Lots of explanations and learned a lot in a nice way about how things work in the cockpit.

 • Interesting. Nice welcome.
Translated from dutch. View original
Iljitsch
Rijnsaterwoude

· February 2023

Geweldig om in een professionele simulator te mogen zitten. Zeer mooie ervaring.

 • Laagdrempelig, fijne uitleg en begeleiding

Great to be in a professional simulator. Very nice experience.

 • Low-threshold, fine explanations and guidance
 • .
Translated from dutch. View original
Rudy den Outer
WERVERSHOOF

· November 2022

Heeft me geholpen om verder te komen met flight simulator thuis.

 • Mooie equipment. rustige instructie.
 • De verplichting om akkoord te gan van het gebruikvan naam e.d. op de website in dit formulier. De ontvangst. Instructie rond de toegang van het gebouw. Beetje aankleding van de theorie. Versleten velletje papier van de FD en een oud modelletje geen koffie of thee.

Helped me move forward with flight simulator at home.

 • Nice equipment. calm instruction.
 • The obligation to agree of using name etc. on website in this form. Reception. Instruction around the entrance of the building. Bit of dressing up theory. Worn sheet of paper from the FD and an old model no coffee or tea.
Translated from dutch. View original
Daan
Harderwijk

· November 2022

Om te beginnen met het recenseren van deze tenenkrommend slechte ervaring, hadden wij als locatie van de vluchtsimulatie Schiphol gekozen, hetgeen niet het geval was, zo kwamen wij achter op locatie: een afgelegen kantoorpand in een woonwijk in het midden van Hoofddorp. Bij binnenkomst stonden wij al aanbellend 15 minuten te wachten voor een gesloten deur, om vervolgens opgehaald te worden door een ’instructeur’ die ons binnenliet en in het kennismakingsgesprek er nogmaals op attendeerde dat wij zogenaamd een kwartier te laat zijn.

Toen wij uiteindelijk in de simulator zaten, moesten wij al snel kennis nemen van het feit dat de pseudo-instructeur haast alle acties voor zijn rekening neemt in tegenstelling tot de piloot, die louter de taak krijgt te sturen. Van een “professionele ervaring”, waarmee het bedrijf koketteert, kwam het dus absoluut niet: het gas werd overgenomen door de computer en diverse andere essentiële taken werden door de instructeur bestuurd/ingesteld, bijvoorbeeld de koers, de snelheid en de flaps (kleppen). Toen we vroegen of de flaps al naar beneden mochten, kregen we een bevestiging, waarna we naar de flaps-hendel reikten en de instructeur bijna als vanzelf iets foeterde als: “Afblijven, dat regel ik!” Bij de landing werd een dergelijk passief-agressieve opmerking geuit.

Al met al was onze ervaring buitengewoon slecht. De simulator zelf was opzich best wel realistisch opgebouwd.

 • Prima simulator
 • Zie ervaring

To start reviewing this toe-curlingly bad experience, we had chosen Schiphol as the location of the flight simulation, which was not the case, we found out on location: a remote office building in a residential area in the middle of Hoofddorp. Upon entering, we found ourselves ringing the doorbell and waiting for 15 minutes in front of a closed door, only to be picked up by an 'instructor' who let us in and again pointed out in the introductory interview that we were supposedly 15 minutes late.

When we were finally seated in the simulator, we were soon forced to take note of the fact that the pseudo-instructor is in charge of almost all actions as opposed to the pilot, who is merely given the task of steering. So there was absolutely no sign of the "professional experience" the company boasts of: the throttle was taken over by the computer and several other essential tasks were controlled/set by the instructor, e.g. heading, speed and flaps. When we asked if the flaps could already be lowered, we received an acknowledgement, after which we reached for the flaps lever and the instructor almost as a matter of course fussed something like, "Hands off, I'll take care of that!" Upon landing, a similarly passive-aggressive remark was uttered.

All in all, our experience was extremely poor. The simulator itself was built up quite realistically

 • Prima simulator
 • See experience
Translated from dutch. View original
Gunther
Schiedam

· October 2022

Meer dan geweldig.
Instructie top.

 • Dat je ook op zondag in de simulator kan
 • Geen koffie

More than great.
Instruction top.

 • That you can get into the simulator on Sundays too
 • No coffee
Translated from dutch. View original
M van gijzen
Hoogvliet

· September 2022

Leuke ervaring

 • Het was leerzaam en zeer realistisch
 • Bij aankomst waren we 25 minuten te vroeg wat niet gewaardeerd werd door een man die de deur open deed hij bleek.later de instucteur te zijn na binnenkomst kwam zijn vrouw tekst en uitleg geven over de werking van het vliegtuig we kregen geen koffie sterker nog ze vroeg niet eens naar onze namen en stelde zichzelf ook niet voor ook haar man die ons les gaf stelde zich niet voor we hebben zelf niet veel kunnen vliegen omdat meneer het zelf veel te interessant vond en ohja deze zelf ingenomen instructeur .maakte ook nog een rot
  opmerking naar mijn schoonzoon toe toen deze laatste vroeg welke van de 2 stoelen hij moest gaan zitten de arrogante instructeur zei" ja niet op deze stoel( die wat verder in het lokaal stond) want dan zie je niet veel he" dit allemaal in het bij zijn van de eigenaar van de simulator wat een aanfluiting en wat een hoop geld voor een rondvlucht dit stel heeft nog een hoop te verbeteren en waar is de opname die erbij zou zitten?

Fun experience

 • It was instructive and very realistic
 • On arrival we were 25 minutes early which was not appreciated by a man who opened the door he turned out to be the instructor.
  comment to my son-in-law when the latter asked which of the two seats he should sit on, the arrogant instructor said" yes, not on this seat (which was a bit further in the room) because then you don't see much, huh" all this in the presence of the owner of the simulator, what a mockery and what a lot of money for a round trip, this couple has a lot to improve and where is the recording that was supposed to be included?
Translated from dutch. View original
No obligations

€ 119

60 minutes

Fly in a Boeing 737-800 simulator under the guidance of an experienced instructor.

 • No experience needed
 • 25,723 bought
 • Specialist in flying lessons
 • English speaking instructors

We and third parties follow your internet behavior on our website with cookies. If you continue, we assume you agree with our cookie policy. Learn more